Wycieczka dla Juniora
Program wycieczek adresowanych dla młodzieży szkolnej


POZNAJEMY ZIEMIE GRYFITÓW

Wycieczka dla Juniora to propozycja edukacyjnych turystycznych wycieczek autokarowo - pieszych, łączonych również z rejsem katamaranem "Wodniczka" (hit sezonu 2012 i 2013), po wyspie Wolin i Uznam, a także do Szczecina i Stralsundu (w przygotowaniu kolejne propozycje, które będą się sukcesywnie pojawiały) adresowanych i dostosowanych cenowo specjalnie dla młodzieży szkolnej, w tym również zielonych szkół.

W programie każdej wycieczki znajdują się charakterystyczne atrakcje turystyczne danego terenu, a także tereny czy obiekty do tej pory nieuwzględniane w standardowych programach oferowanych przez biura turystyczne.

Celem każdej wycieczki jest nie tylko pokazanie tzw. atrakcji turystycznej, ale także omówienie jej pod kątem celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej właściwej dla danego etapu kształcenia. Konsekwentnie więc każdy projekt wycieczki opatrzony jest w realizowane podczas niej cele edukacyjne łączące wiedzę z kilku przedmiotów, zgodnie z aktualną podstawą programową uczestników, do których oferta jest skierowana. Ponadto program każdej wycieczki podporządkowany jest tematowi wiodącemu, by uniknąć podawania uczniom nadmiaru zbędnych informacji niełączących się ze sobą.

Wycieczki oprowadzane są przez licencjonowanego pilota - przewodnika, będącego jednocześnie nauczycielem z dużym doświadczeniem zawodowym, który zakres zagadnień i przekaz dostosowuje do odpowiedniego poziomu i wieku grupy, a także założonego celu.

Na wycieczkach będą przeprowadzane mini konkursy dotyczące zwiedzanych miejsc oraz obiektów.

Uwaga - podane w ofertach programy mogą być modyfikowane w zależności od życzeń i zgłaszanych potrzeb kierowników zainteresowanych grup.

Zwracam uwagę dyrektorów szkół i nauczycieli, że opracowane przeze mnie wycieczki dla juniora obok celów ogólnokształcących wspomagają realizację nauczania regionalizmu w szkołach, a także mogą stać się nieodzownym elementem szkolnych projektów edukacyjnych.

Wszystkie wycieczki są wycieczkami całodniowymi. Czas realizacji programu wycieczki 5 - 8 godzin (bez czasu dojazdu).

© 2015 - MiroN

Hop do góry