Wycieczka dla Juniora

Oferta dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 1. SZCZECIN I A - G i PNG
 2. Historia Szczecina (do wygaśnięcia rodu Gryfitów)

  • „Małe księstwo między dwoma mocarstwami”. Zanim powstał zamek ...
  • Bogusław X i Anna Jagiellonka - on taki wielki, a ona taka ważna;
  • wiek XVI - dlaczego taki złoty?
  • rzeźba i obrazy to też lektura obowiązkowa;
  • za pomocą jakiego abecadła je odczytać?
  • czemu służyły gobeliny Gryfitów i mapa Lubinusa?
  • dlaczego Gryfici nie chodzili w dżinsach?
  • W zamkowej krypcie ... o sarkofagach, Lubinusie i czarownicach;
  • z wizytą u księżnej Amelii i księcia Jerzego na zamkowych komnatach i nie tylko
   (zwiedzanie wnętrza Zamku tylko pod opieką pracownika Zamku - punkt dodatkowy za dodatkową opłatą na życzenie kierownika grupy).
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna historię dynastii Gryfitów i ich najwybitniejszych zachodniopomorskich przedstawicieli;
  • pozna historię wzgórza Zamkowego i Szczecina do roku 1637 (wygaśnięcia dynastii Gryfitów);
  • pozna i scharakteryzuje herb Gryfitów oraz odczyta jego symbolikę;
  • pozna sztukę Pomorza Zachodniego i jej związek z historią Szczecina – (do XVII wieku)
  • pozna dzieje szczecińskiego Zamku;
  • dowie się jak przebiegała chrystianizacja i reformacja na Pomorzu Zachodnim;
  • pozna kulturę i mentalność mieszkańców dawnego Szczecina;
  • nauczy się odczytania sensu obrazów (min. alegoryczny portret ostatniego z Gryfitów) i średniowiecznego ołtarza;
  • zrozumie obyczajowość, postawy kulturowe i politykę władców Pomorza Zachodniego;
  • poszerzy swoje słownictwo o terminy związane z historią Pomorza Zachodniego.
 3. SZCZECIN I B - G i PNG
 4. Historia Szczecina (od roku 1637 do czasów najnowszych)

  • „Miasto w rękach Szwedów, Niemców i Polaków” dlaczego lata 1637 i 1720 były przełomowe w historii miasta?
  • miasto koszar i miasto caryc;
  • zwiedzanie Muzeum Historii Miasta (na życzenie kierownika grupy);
  • zwiedzanie tzw. Górnego Miasta (losy powojenne szczecińskiej katedry);
  • zanim powstał park im. Żeromskiego i skąd się znalazł tam Mickiewicz?
  • o czym świadczy zabudowa alei Wojska Polskiego i parku Quistorpa?
  • Wały Chrobrego- historia miejsca przekrojem historii miasta od końca XIX wieku do czasów współczesnych, zwiedzanie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
  • O czym mogłyby opowiedzieć place: Hołdu Pruskiego, Solidarności i Lotników?
  • Dlaczego tu powstało tyle schronów?
  • zwiedzanie schronu pod dworcem PKP w Szczecinie (trasa wojenna);
  • wielki Szczecin w latach trzydziestych – dlaczego miasto tak „urosło”?
  • Jasne Błonia, park Kasprowicza, pomnik Trzech Orłów– wojenna i powojenne historie;
  • Historia Cmentarza i historia na cmentarzu (zwiedzanie cmentarza Centralnego);
  • Degustacja produktu regionalnego - szczecińskiego pasztecika.
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna historię Szczecina po wygaśnięciu dynastii Gryfitów;
  • zidentyfikuje obiekty związane z najnowszą historią miasta;
  • pozna najnowszą historię Szczecina wpisaną w historię i politykę Europy – historię II wojny światowej na przykładzie losów Szczecina;
  • pozna okoliczności przejęcia Szczecina przez polskie władze i warunki życia w mieście pierwszych osadników;
  • pozna historię i okoliczności protestów społecznych w powojennym Szczecinie;
  • zwiedzi największy cmentarz w Europie.
 5. SZCZECIN I C - G i PNG
 6. Architektura Dzisnej i Szczecina czyli "historia sztuki w pigułce"
  cz. I gotyk, renesans, barok i klasycyzm. Tak też w gotyku budowano - o architekturze i wyposażeniu kościółka w Dzisnej - najstarszego (w oryginale) kościółka na Pomorzu Zachodnim - zwiedzanie kościółka na trasie do Szczecina
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • rozróżni i scharakteryzuje budowle w stylu gotyckim, renesansowym, barokowym i klasycystycznym;
  • przeanalizuje i zinterpretuje sens katedry gotyckiej oraz rzeźby barokowej;
  • pozna fachowe terminy z zakresu architektury;
  • poszerzy wiedzę o kulturze europejskiej;
  • pozna dzieje chrystianizacji Pomorza Zachodniego oraz przebieg reformacji na jego terenie;
  • rozpozna zabytki średniowiecza, renesansu i baroku w Szczecinie oraz najbliższej okolicy;
  • dostrzeże i określi wpływ chrześcijaństwa i luteranizmu na wystrój wnętrz budowli sakralnych;
  • pozna historię Szczecina i Pomorza Zachodniego;
  • pozna dzieje siedziby książęcej na Wzgórzu Zamkowym;
  • wykształci szacunek dla tradycji i kultury własnego regionu
 7. SZCZECIN I D - G i PNG
 8. Architektura Szczecina czyli "historia sztuki w pigułce"
  cz. II neogotyk, modernizm, secesja, eklektyzm i czasy najnowsze. Zwiedzanie Nowego Miasta i zabudowy Szczecina z XVIII - XXI wieku)

  • Poczta, Sedina i Nowy Ratusz Miejski;
  • Neogotyckie i modernistyczne gmachy przy alei Niepodległości;
  • Place Hołdu Pruskiego i Solidarności (Brama Królewska;
  • Co maja wspólnego szczecińskie place z gwiazdami? (aleja Jana Pawła II tzw. aleja fontann, plac Grunwaldzki, plac Odrodzenia i plac Szarych Szeregów);
  • Park Kasprowicza - przestrzeń i nowoczesność;
  • wille, Teatr Letni i Rożanka (od czerwca do września), budynek seminarium; - Jak i dlaczego wszystkie epoki "przechadzają" się tarasami Hakena?
  • Kamienice, kamieniczki i wille - objazd Szczecina i powrót do XX wieku - pomniki modernizmu i secesji;
  • zwiedzanie Cmentarza Centralnego - jednej z największych europejskich nekropolii;
  • Szczecin "całości" - co możemy już rozpoznać? Panorama Szczecina z katedralnej wieży.
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • dostrzeże związek architektury miasta z wydarzeniami historycznymi i kulturą regionu;
  • nauczy się rozpoznawać styl neogotycki, neobarokowy, modernistyczny, secesję;
  • nauczy się rozpoznawać budowle szczecińskie w wyżej wymienionych stylach;
  • poszerzy słownictwo o terminy z historii sztuki i architektury;
  • pozna układ przestrzenny Szczecina;
  • zwiedzi jedną z największych europejskich nekropolii;
  • pozna historię Szczecina i regionu (w związku ze zwiedzanymi obiektami);
  • dostrzeże związek architektury przełomu wieków i wieku XX oraz XXI z architekturą epok minionych;
  • nauczy się poszanowania dla tradycji i kultury własnego regionu.
 9. WYSPA WOLIN II A - G i PNG
 10. Skarby wyspy Wolin dla juniora. Krajobrazowe hity, historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice. Wsteczna Delta Świny z rejsem „Wodniczką” (rejs - fakultatywnie), Zalesie, Lubiń, Międzyzdroje przeprawa promem Karsibór - wyspiarskie położenie Świnoujścia.
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna rzeźbotwórczą role fal morskich, wiatru i lądolodu;
  • dowie się jak powstały wyspy Uznam i Wolin;
  • zinterpretuje na mapach położenie Świnoujścia, wyspy Uznam i Wolin oraz cieśnin: Piany, Świny, Dziwny;
  • wyjaśni procesy przyrodnicze zachodzące w tym środowisku – wyjaśnią powstanie jeziorka Turkusowego'
  • '
  • pozna florę i faunę Wstecznej Delty Świny; ochronę i restytucję gatunków ginących, działalność OTOP;
  • przyswoi słownictwo związane z regionem Pomorza Zachodniego;
  • zwiedzi piętnastowieczny kościółka w Karsiborzu i scharakteryzują jego architekturę;
  • pozna historię przeprawy promowej od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego;
  • pozna najnowszą historię II wojny światowej i problemy osadnictwa na Ziemiach Zachodnich w zwiedzanej okolicy;
  • pozna dzieje chrystianizacji wysp Uznam i Wolin oraz powstanie i funkcjonowanie średniowiecznego grodu Słowian
   w Lubinie (plansze edukacyjne);
  • dowie się o najnowszych odkryciach archeologicznych w Lubinie;
  • zwiedzi muzeum V-3 i poznają zasady działania hitlerowskiej broni V-3.
 11. WYSPA WOLIN II B - G i PNG
 12. Skarby wyspy Wolin dla juniora. Krajobrazowe hity, historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice. (Wsteczna Delta Świny - rejs „Wodniczką”, zwiedzanie miasta Wolina i Muzeum, osada – skansen Słowian i Wikingów), historyczne przeprawy przez Świnę,
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna rzeźbotwórczą rolę fal morskich, wiatru i lądolodu;
  • dowie się jak powstały wyspy Uznam i Wolin;
  • pozna florę i faunę Wstecznej Delty Świny; ochronę i restytucję gatunków ginących, działalność OTOP-u;
  • przyswoi słownictwo związane z regionem Pomorza Zachodniego;
  • zwiedzi piętnastowieczny kościółek w Karsiborzu i scharakteryzują jego architekturę;
  • pozna historię przeprawy promowej od czasów najdawniejszych;
  • pozna najnowszą historię II wojny światowej i problemy osadnictwa na zwiedzanych terenach;
  • dowie się o odkryciach archeologicznych na terenie Wolina;
  • pozna dlaczego żyli i jak żyli pogańscy Słowianie na wyspie Wolin;
  • pozna pogańskie wierzenia Słowian i Wikingów;
  • pozna historię Wolina i dzieje chrystianizacji wyspy Wolin;
  • nauczy się postawy poszanowania dla różnych kultur i tradycji.
 13. WYSPY UZNAM I WOLIN II C - G i PNG
 14. Wyspy Uznam i Wolin to męska przygoda ...
  (ściśle chronione wojenne tajemnice zachodniego Wybrzeża)

  szlak fortyfikacyjny na wyspie Wolin (Fort Gerharda, bateria Vineta, Muzeum V-3),port wojenny w Świnoujściu, cmentarz wojenny na wzniesieniu Golm i historia z nim związana). Gdy Świnoujście było twierdzą - forty: Anioła, Zachodni, Gerharda; przeszkolenie wojskowe” na "Forcie Gerharda" (zakończone certyfikatem uzyskania stopnia kanoniera) lub zwiedzanie baterii Vineta (unikalne
  i zachowane
  w b. dobrym stanie schrony z lat 30. XX wieku) i spacer do baterii Goeben, Gosań - ślady po obiektach wojskowych na klifach jako relikt zimnej wojny i nie tylko; spacer przy stanowiskach basenu U-Bootów.
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • zwiedzi wskazane w programie obiekty o unikalnej wartości historycznej i edukacyjnej;
  • pozna historię Świnoujścia związaną z jego strategicznym położeniem;
  • pozna założenia polityki powojennej Europy oraz PRL (zimna wojna, Układ Warszawski);
  • pozna nieznane losy nalotów na Świnoujście – wskaże na mapie topografię nalotów;
  • pozna historię II wojny światowej i jej skutki (Jałta, Poczdam, ustalanie zachodnich granic Polski);
  • pozna przebieg II wojny światowej na Pomorzu Zachodnim;
  • pozna różne fortyfikacje i obiekty wojskowe od XIX wieku do czasów współczesnych;
  • pozna typy okrętów wojennych, stopnie wojskowe w polskiej marynarce wojennej oraz przebieg i realia służby na okrętach; zwiedzi jeden z wybranych typów okrętu;
  • wzbogaci czynne słownictwo związane tematycznie z morzem,wojskiem i marynarką wojenną.
 15. STRALSUND III - G i PNG
 16. Stralsund dla juniora.
  Oceanarium, Starówka, akwapark (fakultatywnie), przejazd do Stralsundu - osobliwości wyspy Uznam; połączenie wyspy Uznam
  z lądem - wczoraj i dziś (historia trzech mostów: w Karninie, Zecherin i Wolgaście);

  • przejazd przez Uznam - miasto średniowieczne i jego rola w chrystianizacji Pomorza Zachodniego;
  • zderzenie starej Wołogoszczy z nowoczesnym hitem Wolgastu;
  • przejazd mostem Rugii;
  • zwiedzanie nowego Oceanarium w Stralsundzie - flora i fauna trzech mórz, jak i co można podpatrzeć na dnie mórz i oceanów i jak się to robi;
  • zwiedzanie Stralsundu: stralsundzka Starówka - co ma Strzałków wspólnego ze Stralsundem -o przedziwnym herbie na stralsundzkiej starówce; cechy gotyku, szlak gotyku ceglanego, zwiedzanie kościoła św. Mikołaja, znaczenie Hanzy - układ architektoniczny i społeczność miast hanzeatyckich;
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna florę i faunę Bałtyku, Morza Północnego oraz Atlantyku;
  • pozna rzeźbotwórczą rolę fal morskich, wiatru i lądolodu;
  • pozna sposoby badania dna mórz i oceanów;
  • pozna problemy ochrony gatunków ginących i motywy ochrony przyrody;
  • pozna historię Pomorza Zachodniego i tzw. Pomorza Przedniego;
  • zidentyfikuje zabytki stralsundzkiej Starówki, scharakteryzuje cechy gotyku w budownictwie sakralnym i miejskim;
  • rozpozna i opisze cechy stylu barokowego;
  • nauczy się analizować i interpretować różne dzieła sztuki;
  • pozna kulturotwórczą i gospodarczą rolę Hanzy w miastach hanzeatyckich;
  • pozna wyspiarskie położenie i środowisko przyrodnicze wyspy Uznam;
  • pozna historię i zasady działania trzech mostów zwodzonych łączących wyspę Uznam ze stałym lądem po stronie niemieckiej.
 17. GREIFSWALD I WOLGAST G i PNG
 18. Greifswald i Wolgast dla juniora
  (Starówka Greifswaldu z możliwością zwiedzania Uniwersytetu, zabytkowe kamieniczki na hanzeatyckim rynku, ruiny klasztoru
  w Eldenie, zabytkowy most do Starego Wicku, spacer po Wicku)

  Uwaga - zwiedzanie uniwersytetu w grupach nie większych niż 20 osób - należy liczyć się z koniecznością dodatkowej usługi tłumacza.
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna historię Pomorza Zachodniego i tzw. Pomorza Przedniego oraz historie Gryfitów i miejsca ich pochówku;
  • pozna związki Szczecina z Greifswaldem;
  • pozna sylwetkę romantycznego malarza Rugii Caspara Dawida Friedricha;
  • zwiedzi najstarszy Uniwersytet basenu Morza Bałtyckiego,
  • pozna architekturę i Starówkę Wolgastu i Greifswaldu,
  • pozna uwarunkowania geograficzne i historyczne położenia wyspy Uznam (mosty i ich historia).
 19. GOLM I KAMMINKE
 20. Golm, to:
  • morenowe wzniesienie polodowcowe po niemieckiej stronie,
  • dawne grodzisko słowiańskie,
  • wielonarodowy cmentarz ofiar II wojny światowej m.in. alianckiego nalotu w dn. 12.03.1945 r.
  • punkt widokowy na Świnoujście
  Kamminke, to najpiękniejszy i najrozleglejszy widok z wyspy Uznam na Zalew Szczeciński
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna historię i procesy geologiczne oraz przyrodnicze tworzenia się wysp Uznam i Wolin;
  • pozna usytuowanie słowiańskich grodzisk;
  • pozna historię Świnoujścia ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i pozyskania terenów Świnoujścia
   i Szczecina przez Polskę;
  • nauczy się szacunku dla wojennych nekropolii;
  • pozna topograficznie usytuowanie Zalewu Szczecińskiego i jego znaczenie przyrodnicze i gospodarcze;
  • nauczy się pracować z mapą.
 21. UZDROWISKA CESARSKIE
 22. Ahlbeck i Heringsdorf

  • zabytkowe molo w Ahlbecku;
  • architektura uzdrowiskowa;
  • najdłuższe na Bałtyku molo w Heringsdorfie - widok na Zatokę Pomorską;
  • małe muzeum kolejnictwa na dworcu w Heringsdorfie;
  • wielcy i znani goście cesarskich uzdrowisk (w tym wątki literackie i wątki polskie).
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • pozna historię powstania uzdrowisk cesarskich (Świnoujścia, Ahlbecku i Heringsdorfu);
  • pozna na konkretnych przykładach cechy architektury uzdrowiskowej (przy okazji powtórka z różnych stylów);
  • poszerzy słownictwo o podstawowe terminy związane z architekturą;
  • pozna usytuowanie i właściwości Zatoki Pomorskiej oraz Morza Bałtyckiego;
  • pozna ciekawostki związane z historia poszczególnych willi oraz historię przedwojenną i powojenną wyspy Uznam;
  • wysłucha opowieści o znanych gościach cesarskich uzdrowisk.
 23. PO DRUGIEJ STRONIE MOSTU:
 24. Kamień, Pustkowo, Trzęsacz, Dziwnów

  • Most zwodzony na Dziwnie i jego historia
  • Kamień - katedra, rynek i ... wampiry
  • replika krzyża z Giewontu w Pustkowie
  • klif i kościoły w Trzęsaczu
  • muzeum multimedialne w Trzęsaczu
  • znane i nieznane powojenne tajemnice Dziwnowa
  • aleja Gwiazd Sportu
  • Muzeum Miniatur (latarnie i kolejki polskiego Wybrzeża)
  Cele edukacyjne
  zgodnie z aktualną podstawą programową uczeń:
  • poznają topografię największej polskiej wyspy Wolin;
  • poznają mechanizm działania i historię mostu w Dziwnowie;
  • poznają historię II wojny światowej, w tym nieznane fakty (szpital 250);
  • poznają procesy przyrodnicze wybrzeża abrazyjnego (klif) oraz związaną z nimi historię 2 kościółków Trzęsaczu;
  • poznaję ideę stworzenia repliki krzyża z Giewontu;
  • poznają polskie Wybrzeże "w pigułce" (latarnie);
  • zwiedza aleję Gwiazd Sportu;
  • poznają historie i architekturę kamieńskiej katedry (romanizm, gotyk, barok);
  • poznają tajemnice przykatedralnego wirydarza;
  • poznają historię Gryfitów związaną z Kamieniem;
  • poznają Kamieńską Starówkę.

Hop do góry