Oferuję

Kształcenie wszystkich umiejętności przedmiotowych z języka polskiego wymaganych aktualną podstawą programową na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej:

 1. Profesjonalne przygotowanie do nowego egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego wygasającego gimnazjum
 2. Ćwiczenia w redagowaniu wszystkich form wypowiedzi pisemnej, w tym naukę pisania rozprawki maturalnej (ćwiczenia redakcyjne w oparciu o materiał lekturowy z listy lektur obowiązkowych, indywidualne i wnikliwe omawianie każdego wypracowania ucznia i każdej formy wypowiedzi)
 3. Ćwiczenia doskonalące umiejętności retoryczne, czytania ze zrozumieniem tekstów literackich, popularnonaukowych i publicystycznych
 4. Ćwiczenia doskonalące umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich (proza
  i poezja)
 5. Ćwiczenia i powtórki z nauki o języku ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki opisowej
 6. Powtórki lektur obowiązkowych do nowego egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej i do bieżących prac klasowych (w tym doskonalenie umiejętności retorycznych)
 7. Programy wyrównawcze i powtórki materiału zgodne z indywidualnymi potrzebami uczniów
 8. Pomoc dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w redagowaniu różnych pism użytkowych
 9. Zajęcia dostosowane również do potrzeb i poziomu uczniów dyslektycznych
  1. Formy zajęć edukacyjnych:

   • zajęcia indywidualne w formie korepetycji
   • zajęcia w grupach dwuosobowych
   • zajęcia w formie kursów w grupach kilkuosobowych (nauka redagowania własnego tekstu, przygotowywanie do sprawdzianów
    i egzaminów)
   • nauczanie domowe
   • usługi przewodnickie - wycieczki dla juniora po województwie zachodniopomorskim) realizujące program zgodny z obowiązującą podstawą programową
© 2015 - MiroN

Hop do góry